0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd

Telefony alarmowe

 

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY:

awaria sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, pęknięta rura zatkane studzienki kanalizacyjne i itp.;

    tel. komórkowy. 603 34 49 87 

    tel. stacjonarny – 16 671 30 46

  

POTRĄCONE I PADŁE ZWIERZĘTA

Bezdomne i potrącone zwierzęta na terenie gminy Żurawica należy powiadomić  np. Lecznicę dla zwierząt – ADA (tel. 16 678 71 68, tel. kom. 601 50 24 68  lub tel. kom. 500 21 59 30)

w przypadku gdy padłe zwierzęta znajdują się na:

drodze krajowej należy powiadomić Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o/Rzeszów z  siedzibą  w Żurawicy  tel., 16 671 33 34

drodze wojewódzkiej należy powiadomić Zarząd Dróg Wojewódzkich z/s w Koniaczowie (tel. 16 621 28 38)

drodze powiatowej należy powiadomić Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu (tel. 16 675 00 25)

drodze gminnej należy powiadomić Urząd Gminy Żurawica (tel. 16 671 32 36 lub tel. kom. 500 21 59 30)

 

ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE DRÓG

DROGI GMINNE:

Za koordynację odpowiedzialni są sołtysi poszczególnych miejscowości:

Żurawica  -  sołtys Janusz Rabka – tel. 665 93 37 33

Buszkowice -  sołtys Jerzy Radochoński – tel. 731 91 02 79

Buszkowiczki – sołtys Mariusz Żywczak – tel. 785 18 89 31

Bolestraszyce – sołtys – Stanisław Oleszek – tel. 602 75 07 50

Wyszatyce – radny  Krzysztof Jaroch – tel. 664 89 26 98

Orzechowce – sołtys Adam Rabski – tel. 500 59 04 44

Batycze – sołtys Zbigniew Cichocki – tel. 603 65 99 31

Maćkowice – sołtys Józef Sobański – tel. 603 66 34 59

Kosienice – sołtys Janusz Bielecki – tel. 607 09 56 73

 

DROGI POWIATOWE:

Zarząd Dróg Powiatowych; tel. 16 675 00 25

 

DROGI WOJEWÓDZKIE:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koniaczowie; tel. 16 621 28 38

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W razie gwałtownych wiatrów, dużych opadów, zamieci  i zawiei śnieżnych  oraz przypadków losowych

Tel. 500 21 55 82

 

POLICJA

tel. alarmowy – 997                             

Komisariat Policji w Żurawicy 16 677 33 75

 

POGOTOWIE RATUNKOWE

tel. alarmowy – 999  lub 112

 

STRAŻ POŻARNA

Tel. alarmowy 998

 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 

awaria oświetlenia ulicznego, 

tel. alarmowy – 991  lub tel. 16 671 32 32

 

POGOTOWIE GAZOWE

tel. alarmowy – 992

Administrator Żurawica
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8