0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd

Aneks do umowy

 

- plsk2.jpg- plsk1.jpg

 

 

 

Nazwa projektu: „Drogi do rozwoju”

 Partner Wiodący: Gmina Żurawica

Partner Projektu: Obec Ladomirová

 

W dniu 27 listopada 2014 r. podpisany został aneks do umowy nr WTSL.01.01.00-18-223/10-00 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu „Drogi do rozwoju”. Na podstawie zapisów aneksu, poszerzony został zakres rzeczowy projektu. Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie, po weryfikacji dokumentacji przedstawionej przez Gminę Żurawica, pozytywnie zaopiniował zmiany w projekcie, pozwalające na wykonanie w 2015 r. połączenia drogi ul. Marcina Króla z drogą powiatową, wyznaczoną częścią ul. Sportowej. Długość modernizowanego odcinka drogi (obecna nawierzchnia z płyt betonowych), wynosi 255 mb.

Wprowadzone zmiany spowodowały modyfikacje budżetu całego projektu. Wartość całkowita projektu wynosi: 347 312,91 EUR; koszty kwalifikowalne: 347 193,12 EUR; dofinansowanie nie więcej niż: 295 114,15 EUR.

Planowany termin przetargu: I kwartał 2015 r. Zakończenie realizacji zadania: 30 czerwca 2015 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Administrator Żurawica
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8