0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd

Cele i wskaźniki projektu

 

CELE PROJEKTU

1. Cele krótkofalowe - osiągnięte bezpośrednio po realizacji projektu lub w perspektywie jednego roku:

 • zwiększenie komfortu użytkowania budynków;
 • poprawa wyglądu termomodernizowanych obiektów;

2. Cele długofalowe - osiągnięte w perspektywie kilku lat:

 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię (średnia oszczędność kosztów energii 15 550,10 PLN/rok budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach), (średnia oszczędność kosztów energii 27 783,52 PLN/rok budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach) oraz (średnia oszczędność kosztów energii  25 713,79 PLN/rok budynek Urzędu Gminy w Żurawicy)

Łącznie dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żurawica”: 69 047,41 PLN/rok

 • zmniejszenie  zanieczyszczenia środowiska,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku,
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Wskaźnikami rezultatu w ramach projektu będą:

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

 • Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach – 288,71 GJ/rok
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach – 55,81 GJ/rok
 • Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy – 121,40 GJ/rok

Łącznie dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żurawica”: 465,92  GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej:

 • Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach – 309,22 GJ/rok
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach – 536,53 GJ/rok
 • Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy – 476,91 GJ/rok

Łącznie dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żurawica”: 1322,66 GJ/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:

 • Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach – 79,24%
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach – 61,49%
 • Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy – 77,54%

 

Emisja gazów cieplarnianych po termomodernizacji w tonach ekwiwalentu CO2:

 • Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach – 4,19
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach – 17,70
 • Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy – 8,27

Łącznie dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żurawica”: 30,16 CO2

Wskaźnikami produktu w ramach projektu będą:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 (budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach, budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach oraz budynek Urzędu Gminy w Żurawicy)

Powierzchnia netto użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 371,09 m2 (w tym: budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach 275,79 m2, budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach– 950,50 m2 oraz budynek Urzędu Gminy w Żurawicy - 936,02 m2)

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 3 (budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach oraz budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach, budynek Urzędu Gminy w Żurawicy)

Administrator Żurawica
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8