0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd

Streszczenie projektu

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żurawica. Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji następujących obiektów:

  • Budynek Domu Ludowego w Buszkowiczkach,
  • Budynek Szkoły Podstawowej w Buszkowicach,
  • Budynek Urzędu Gminy w Żurawicy

Dotychczasowy stan techniczny i energetyczny ww. budynków objętych projektem jest dalece niezadowalający. W okresie zimowym niedogrzewane są niektóre z pomieszczeń. Przyczyną takiego stanu jest słaba izolacja termiczna ścian oraz nieszczelność znacznej części okien i drzwi. Rachunki za ogrzewanie wydają się zawyżone w stosunku do dyskomfortu termicznego w niektórych pomieszczeniach. W piwnicach w okresie zimowym panuje niska temperatura spowodowana słabą izolacyjnością ścian.

Wnioskodawca tj. Gmina Żurawica, po rozpatrzeniu różnych aspektów dotyczących zarówno możliwości technicznych jak i finansowych doszedł do wniosku, iż realizacja niniejszego projektu jest możliwa pod względem ekonomicznymi finansowym.

Celem ogólnym projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Żurawica” jest poprawa standardu energetycznego budynków, stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniach, obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Administrator Żurawica
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8