0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd

Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej „Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl „

 

SZLAK FORTECZNEJ TURYSTYKI KULTUROWEJ „POŁNOCNA ROKADA W TWIERDZY PRZEMYŚL „

Opis trasy pieszo – rowerowej na terenie Gminy Żurawica

Odcinek 1 – 2 – 3 – 4 - odcinek od granicy gminy ( ul. Jastrzębia ) do przekroczenia drogi krajowej E 77

Nr 1 granica gminy Żurawica

Nr 1 – 2 ul. Jastrzębia. Wykonanie remontu odcinka drogi gminnej o nawierzchni typu McAdam, z pozostawieniem tego typu nawierzchni

Nr 2 skrzyżowanie trasy ( ul. Jastrzębiej ) z ul. Pruchnicką

Nr 2 – 3 dojazd do Fortu Duńkowiczki. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w technologii typu McAdam. W części odcinka pokrywającego się z gminną droga publiczną ( przedłużenie ul. Fortecznej ), naprawa nawierzchni asfaltowej.

Nr 3 – 4 dojazd do drogi krajowej E 77.Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w technologii typu McAdam.

Odcinek 4 – 5 - przekroczenia drogi krajowej E 77

Obustronny chodnik wzdłuż drogi krajowej E 77, do miejsca jej przekroczenia na istniejącym przejściu w miejscowości Duńkowiczki.

Odcinek 5 – 6 – 7 – odcinek od przekroczenia drogi krajowej E 77 do skrzyżowania z drogą powiatową w Żurawicy ( koło cmentarza )

Nr 5 – 6 dojazd do skrzyżowania z ul. Forteczną ( ulica stanowi dojazd do Fortu Werner ).Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w technologii typu McAdam.

Nr 6 – 7 dojazd ( jako ul. Czarneckiego ) do skrzyżowania w rejonie cmentarza z ulicami: gen. Grota Roweckiego, Św. Józefa, Bankową. W części wykonanie nowej nawierzchnia typu McAdam, w części obejmującej ul. Czarneckiego, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Odcinek 7 – 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ­– odcinek od cmentarza do zakończenia trasy przy Fortach - San Rideau oraz XIIIa Zabłocie

Nr 7 – 8 dojazd ulicami - Bankową i Dworcową ( drogą powiatową ) do przekroczenia linii kolejowej Medyka - Kraków

Nr 8 – 9 dojazd ul. Owocową ( droga powiatowa ) do skrzyżowania z ulicą Ogrodową

Nr 9 – 10 – 11 dojazd ulicą Ogrodowa, a następnie drogą gminną, do dojazdów do Fortu XIIIb Bolestraszyce, Fortu San Rideau a następnie do skrzyżowania z drogą powiatową. Odcinkowa poprawa/remont nawierzchni typu McAdam. Na odcinkach dojazdowych do fortów, odcinkowo dojazdy wykonane jako drogi tłuczniowe.

Nr 11 przekroczenie drogi powiatowej w miejscowości Bolestraszyce

Nr 11 – 12 dojazd do Fortu XIIIa Zabłocie

 

- 0002.jpg

 

 

Koszty realizacji ( wg złożonej oferty przetargowej ) – układ drogowy

Naprawa nawierzchni asfaltowych

139 482,00

Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych

488 454,53

Naprawa nawierzchni tłuczniowej

424 276,20

Razem

1 052 212,73

Zieleń i konserwacja poboczy i rowów

91 359,48

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej DK 77

121 231,12

Łącznie

1 264 803,33

Dofinansowanie w ramach projektu ( 85 % )

1 075 082,83

 

 

 

Koszty realizacji zadania nr 7zakres jaki będzie realizowany na terenie Gminy Żurawica (finansowane z budżetu gminy w wysokości 15 % jego wartości)

Fort XIIIb Bolestraszyce – 555 012,48

Roboty porządkowe

16 143,75

Zieleń

48 026,09

Tablice: pulpitowa, pulpitowa mała, pionowa T1, tematyczne małe

33 957,64

Ławki

5 983,95

Stojak na rowery

2 429,25

Nawierzchnie żwirowe

22 769,76

Odsłonięcie oryginalnej posadzki kaponiery i ściany osłonowej

3 713,37

Wykonanie pergol i konstrukcji wsporczej nawisu

419 576,44

Fort Xa Pruchnicka Droga – 95 851,90

Roboty ziemne

12 752,64

Roboty różne

25 731,60

Zieleń

19 544,70

Tablice: pulpitowa, pionowa T1, tematyczne małe

29 609,13

Ławki

2 976,91

Koszy na śmieci

2 297,71

Stojak na rowery

2 739,21

Fort XIa Cegielnia – 79 559,42

Roboty ziemne

19 992,42

Roboty różne

28 560,60

Zieleń

6 229,58

Tablice: pulpitowa T1, tematyczne małe

16 760,41

Ławki

3 289,45

Kosze na śmieci

2 297,71

Stojak na rowery

2 429,25

Obsługa saperska inwestycji – 28 103,54

Droga gminna gm. Żurawica – 1 143 572,21

Naprawa nawierzchni asfaltowych

139 482,00

Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych

488 454,53

Naprawa nawierzchni tłuczniowej

424 276,20

Zieleń i konserwacja poboczy i rowów

91 359,48

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DK 77 – 121 231,12

Inżynier kontraktu – 29 682,43

Badania archeologiczne i nadzór archeologiczny – 48 538,87

Nadzór konserwatorski – 49 312,67

Zarządzanie projektem – 2 200,00

Promocja projektu – 70 000,00

Nadzór autorski – 10 000,00

Łącznie

2 232 864,64

Dofinansowanie w ramach projektu ( 85 % )

1 897 934,94

Wkład własny z budżetu gminy ( 15 % )

334 929,70

Zadanie nr 7 – Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl – całe zadanie

Wartość łączna

8 471 402,87

Wartość realizacji projektu ( obejmującego zadania nr 1,2,3,4,5,6,7 ) – po przetargach

Wartość ogółem

19 563 631,79

Wkład własny

3 918 168,99

Wykonawcy

Wykonawcy robót

Zadanie nr 1 Zagospodarowanie terenu parku i pałacu Humnickich w Birczy ( Gmina Bircza )

Konsorcjum firm P.P.U.Technobud i Montel BR ( P-śl )

Termin realizacji 30.09.2014

Zadanie nr 3 Rewitalizacja zespołu dworsko – parkingowego w Babicach ( Gmina Krzywcza )

Firma MMA 3, Andrzej Parol ( P-śl )

Termin realizacji 30.09.2014

Zadanie nr 5 Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu ( Gmina Miejska Przemyśl )

Firma FRB Piotrowski, Paliwoda (Wiązownica)

Termin realizacji 30.09.2014

Zadanie nr 2 Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki – Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce ( Gmina Krasiczyn, Gmina Przemyśl, Gmina Miejska Przemyśl )

Zadanie nr 4 Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach i Fortu XV Borek ( Gmina Medyka )

Zadanie nr 6 Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników ( Gmina Stubno )

Zadanie nr 7 Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej Północna Rokada w twierdzy Przemyśl ( Gmina Przemyśl, Gmina Żurawica, Gmina Orły )

Firma ERBUD S.A. (Warszawa/Rzeszów)

Termin realizacji 30.09.2014

Inżynier Kontraktu

Konsorcjum – Zamojska Dyrekcja Inwestycji/Biuro Obsługi Inwestycji ( Zamość/Przemyśl )

Termin realizacji 30.09.2014

Nadzór konserwatorski, nadzór archeologiczny i badania archeologiczne

Firma Urban Koncept ( Stary Zamość ) Termin realizacji 30.09.2014

 

Więcej informacji na temat realizacji projektu pn „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej„ można uzyskać w Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl 37-700 Przemyśl ul. Kościuszki 7, tel/fax. 16 678 83 97, e-mail: fortyprzemysl@gmail.pl

 

Administrator Żurawica
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8