0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd

Informacje ogólne

 

  • Powierzchnia - 9575 ha, w tym: grunty orne 6008 tia, sady 330 ha, łąki i pastwiska 986 ha, lasy 1061 ha.
  • Ludność 12 261 mieszkańców - mężczyźni 6051, kobiety 6210 osób, przeciętnie 129 mieszkańców/km, w tym: Batycze - 294 osoby, Bolestraszyce - 1 676 osób, Buszkowice - 847 osób, Buszkowiczki - 483 osoby, Kosienice - 924 osoby, Maćkowice - 1022 osób, Orzechowce - 1027 osób, Wyszatyce -1413 osoby, Żurawica - 4575 osób.
  • Podział administracyjny: powiat Przemyśl, województwo Podkarpackie.
  • Podział geograficzny: Kotlina Sandomierska (90% powierzchni gminy) i Pogórze Przemyskie (10%); najwyższy punkt 367 m npm pod Wolą Maćkowską, najniższy 191 m npm w dolinie Sanu pod Bolestraszycami.
  • Drogi: przez obszar gminy prowadzi międzynarodowa droga E40 oraz droga województwa Żurawica-Łańcut; sieć pozostałych dróg (powiatowych i gminnych) liczy około 50 km.
  • Kolej: na terenie Żurawicy znajduje się jeden z najważniejszych w Polsce portów przeładunkowych, a przez gminę prowadzi magistrala kolejowa Wrocław-Lwów (Ukraina).
  • Gazyfikacja: 100%
  • Wodociągi: 100%
  • Telefonizacja: 100%
  • Kanalizacja: 80%

Łącznie na terenie gminy znajduje się ponad 2600 gospodarstw rolnych, 7 większych zakładów pracy, jednostka wojskowa i szpital. Gmina Żurawica przylega do miasta powiatowego Przemyśl, z którym związana jest od wieków zarówno administracyjnie, jak i historycznie.

Administrator Żurawica
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8