0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd
Znajdujesz się w:Strona główna / Urząd Gminy / Skarbnik

Skarbnik

 

mgr Natasza Pomykalska

Stanowisko: Skarbnik Gminy

Tel.: (16) 671-33-78 w. 28


Do zadań Skarbnika według "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żurawica" należy:

  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • kierowanie pracą referatu Księgowości,
  • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań    pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  • opracowanie projektu budżetu gminy, współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, przygotowanie projektów uchwał o zmianach budżetowych na Sesję,
  • opracowanie okresowych analiz i  sprawozdań o sytuacji finansowej gminy, opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
  • kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
Administrator Żurawica
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8