0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd
Znajdujesz się w:Strona główna / Urząd Gminy / Sekretarz

Sekretarz

 

mgr Ryszard Kostelecki

Stanowisko: Sekretarz Gminy

Tel.: (16) 671-33-78 w. 22


 Do zadań Sekretarza według "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żurawica" należy:

 • opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 • opracowywanie projektów podziału referatów, zespołów, zakładów na stanowiska pracy,
 • opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
 • prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,
 • pełnienie funkcji kierownika podległych referatów, zespołów, zakładów w przypadku nieobsadzenia tych stanowisk lub wakatów,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 • koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 • współdziałanie z Wójtem w realizacji zadań obronnych,
 • współdziałanie w dokonywaniu kontroli wewnętrznej oraz ocen kwalifikacyjnych pracowników Gminy,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
Administrator Żurawica
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8