0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd

Informacje dla klienta

 

Aktualnie obowiązująca Taryfa na rok 2016 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żurawica.

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

- wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości,

- nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

- śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

Aby podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy  w siedzibie Zakładu złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz oświadczenie o aktualnym stanie prawnym nieruchomości. Dodatkowo do wglądu należy przedstawić: 

- Dowód osobisty,                                                                         

- Dokument określający stan prawny nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (Akt notarialny nieruchomości, Odpis z księgi wieczystej).

Do pobrania:                                                                                                   

Wniosek do Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy w sprawie zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków           

Oświadczenie o aktualnym stanie prawnym nieruchomości

 


Zapewnienie świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

Osoba ubiegająca się o zapewnienie świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych powinna złożyć wniosek o zapewnienie. Do wniosku należy dołączyć:

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub Zbiór danych bazy danych EGiB-Dane opisowe (wydawane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu),

- Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000 w stosunku do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (wydawana przez Starostwo Powiatowe w  Przemyślu),

Zapewnienie świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych wydawane jest na potrzeby uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Do pobrania:

Wniosek do Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Żurawicy w sprawie zapewnienia świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych

 


  Warunki przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej powinna złożyć wniosek o przyłączenie. Do wniosku należy dołączyć:

- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub Zbiór danych bazy danych EGiB-Dane opisowe (wydawane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu),

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 w stosunku do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (wydawana przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu). 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodciągowej i/lub kanalizacyjnej

 


Uzgodnienie projektu budowy przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego:

W celu uzgodnienia projektu należy przedłożyć wniosek i projekt budowy przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego. Jeden egzemplarz projektu zostaje w siedzibie Zakładu.

Do pobrania

Wniosek o uzgodnienie projektu


Zgłoszenie o przystąpienie do robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego

Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego należy złożyć do siedziby zakładu wniosek "Zgłoszenie o przystąpienie do robót związanych z wykonaniem"

Do pobrania:

Wniosek o zgłoszenie o przystąpieniu do robót związanych z wykonaniem


 

 

 

 

 

 

 

ZWK Żurawica
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8