0001 02 03 04 05 07 08 09 10 logo_lgd

Aktualności

 
Informujemy, że z dniem 18.05.2017 r. uruchomiliśmy w naszym zakładzie "rozliczenia masowe". W związku z tym każdy Odbiorca usług posiada swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinien dokonywać płatności za usługi świadczone przez zakład. Nowy numer rachunku bankowego drukowany jest wraz z wystwieniem faktury VAT.  
Informujemy, że od dnia 01.01.2017 r. będzie obowiązywała na terenie gminy Żurawica nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tekst taryfy obowiązującej od dnia 01 stycznia 2017 roku został umieszczony w zakładce "Informacje dla klienta". Poniżej przedstawiamy nowe ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki obowiązujace od dnia 01.01.2017 r.
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.Taryfowa grupa Odbioców usługCena netto za 1 m3 dostarczonej wodyStawka podatku VATCena brutto za 1 m3 dostarczonej wody
1ZW I4,72 zł8%5,10 zł
2ZW II6,62 zł8%7,15 zł
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.Taryfowa grupa Odbiorców usługCena brutto za 1 m3 odprowadzonych ściekówStawka podatku VATCena brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków
 1 OŚ I 4,51 zł  8 %  4,87 zł
 
 Stawka opłaty abonamentowej netto 7,83 zł netto/na Odbiorcę/na miesiąc. Wartość brutto po uwzględnieniu 8% VAT: 8,46 zł brutto/na Odbiorcę /na miesiąc

 Od dnia 01.06.2016 r. w Banku Spółdzielczym w Żurawicy i jego placówkach opłata od wpłaty gotówkowej wynosi 0,3% nie mniej niż 1,50 zł.

ZWK Żurawica
Urząd Gminy Żurawica,
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pow. przemyski, woj. podkarpackie
tel.: 16 671 33 78, fax: 16 672 39 40, email: zuragmina@wp.pl, http://www.zurawica.pl
NIP: Urzędu Gminy Żurawica - 795-16-98-280, Regon: 000551177
NIP Gminy Żurawica: 795-23-07-347, Konto Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8